Emisjon 2020

Vil du være en del av fremtidens klesmerke?

Les informasjonen i punktene under i den rekkefølgen du vil, men vi anbefaler at teksten under leses først.

Gjennom en turbulent vinter og vår i sportsbransjen har vi god vekst og vi ser nå et unikt tidsvindu for å skalere enda raskere.

Vi skal etablere oss som markedets fremste aktør innen direktesalg, miljø og samfunnsansvar.

Ny retning, nye samarbeid og ny kapital er starten på vår reise som et teknologidrevet selskap som når kunder på helt nye måter.

DEL 1: NY RETNING

Northern Playground har et unikt opphav, produkter og en merkevare som allerede har kultstatus blant friluftsfolk. Nå står vi i startgropa for det som blir en like unik fremtid, der vi skal gå steder ingen andre tidligere har gått: Northern Playground er ideelt plassert for å lykkes med en forretningsmodell basert på en nærhet til og et samspill med kunden som tekstilbransjen aldri har sett maken til, og timingen kunne knapt vært bedre. 


Vi er godt i gang med å utvikle det vi mener er fremtidens direkte til forbruker (D2C)-modell – og kundene elsker det! Økt digitaliseringskraft og interesse for lokalproduksjon som en følge av koronapandemien, samt sportsbransjens generelle utfordringer, gir oss en enestående mulighet til å ta den posisjonen vi ønsker raskt. Om 10 år er Northern Playground Norges Patagonia, men med en mer innovativ forretningsmodell og et miljø- og samfunnsansvar langt utover det noen andre i bransjen kan vise til i dag.


Nå henter vi kapital for å fremskynde gjennomføringen av strategien i dette spesielle mulighetsvinduet.

I 2014 startet vi Northern Playground for å revolusjonere funksjonaliteten i teknisk underbekledning gjennom konseptet Zipwear™. Fordi vi er turfolk, visste vi hvilke behov turfolk hadde, og vi ville dekke disse behovene. Produktkonseptet var unikt, men strategien for å få produktet ut til kunden og vokse var tradisjonell: Den gikk gjennom kjente butikker, og der konkurrerte vi om oppmerksomheten med alle de store aktørene i markedet. Å kombinere en tradisjonell distribusjonsmodell med en kompromissløs bevissthet om å velge løsninger som er på lag med miljøet og gode arbeidsforhold, krever store salgsvolum for å gi lønnsom drift. Til tross for at produktene våre har vunnet internasjonale priser, at de kom fort i hyllene hos anerkjente butikker over hele verden og at veksten har vært solid, har det vært krevende å bygge opp det nødvendige volumet. Zipwear™ har sånn sett ikke skapt lønnsomhet for selskapet. Samtidig er det verdt å merke seg at de ikoniske produktene Ziplongs® og Zipbra™ alltid vil inneha en sentral plass i selskapet, selv om det er nye konsepter og produkter som skal bære selskapet i fremtiden.

Vi startet Northern Playground for å løse et problem: Svette lår og kalde rygger på forblåste fjelltopper og nådeløse vidder. Men mens vi har jobbet hardt for å løse ett problem, har det gått opp for oss at vi har blitt en del av et annet: Tekstilbransjen er en versting når det kommer til miljø, klima og arbeidsforhold, og med en forretningsmodell basert på høyt volum bidrar vi bare til å gjøre vondt verre. Denne anerkjennelsen har presset oss til å måtte ta et valg: Legge ned selskapet eller endre retning til noe som faktisk utgjør en forskjell. Vi har allerede begynt å justere kursen, og nå står vi klare for å endre retningen radikalt for å gjøre verden bedre med hvert plagg vi selger.


Vi har også gjort en annen oppdagelse: Vi lykkes vesentlig bedre med å selge produktene våre direkte til sluttkunden enn via mellomledd. Tallene fra de siste årene er veldig tydelige; det er den markedsføringen som skjer gjennom våre kunder og fans som generer mest inntekt og vekst. «Community marketing» er ikke for alle, men de som lykkes, lykkes ofte veldig bra.


En siste og fundamental observasjon er at tekstilbransjen foreløpig ikke har gjennomgått noen digital transformasjon av stor betydning. Med det åpenbare unntaket at man kan handle på nett, er både handleopplevelsen og produksjonen i stor grad den samme som før. Med andre ord er bransjen moden for disrupsjon og spillerommet for annerledestenkende er stort.


Et sterkt team som kombinerer den opprinnelige skaperkraften med ny innsikt har tatt selskapet tilbake til tegnebrettet for å utvikle Northern Playground 2.0.

Strategien er klar: Vi bygger en unik D2C forretningsmodell, med samfunnsansvar og bærekraft som våre nav. Kontrasten til fast fashion hvor klesmerkene bruker all sin kraft på å overbevise kundene om å bruke plaggene så kort tid som mulig og hvor volum er den store helligdommen, kunne ikke vært større. Northern Playground 2.0 snur alt dette på hodet. Vår modell gir økt lønnsomhet gjennom bedre marginer og nye inntektsmodeller. Den gir et livslangt forhold mellom oss og kunden. Ikke minst gir modellen produkter som varer i generasjoner og en miljøeffekt som ikke bare handler om markedsføring.


For å gi et konkret eksempel på hva Northern Playground 2.0 innebærer av fundamental endring kan vi røpe et prosjekt som er på trappene: Den tradisjonelle måten å utvikle og selge klær tar ca. 18 måneder fra en designer starter sin prosess til en kunde har plagget i handleposen. Med enkle digitale grep og vår Made in Oslo-produksjon kan vi kutte ned tiden fra 18 måneder til én dag, eller til og med én time. I denne modellen er kunden selv sentral i designet av produktet, og vi produserer et produkt kunden bruker og tar vare på i flere tiår. 


Mer detaljert beskrivelse av NP 2.0 og hva kapitalen skal brukes til er beskrevet i detalj under Strategi.

Fortiden

Lyspæren

Northern Playground 2.0

Hvorfor kapital nå?

Northern Playgrounds posisjon og visjon for fremtiden er på linje med flere megatrender i tekstilbransjen. Flere store selskaper prøver også å utvikle seg innenfor de samme trendene, men vi tror at akkurat Northern Playground er bedre i stand til å lede an i dette markedet:

Vi blir oppfattet som ekte fordi vi har kjørt langs disse linjene helt fra starten og har en kundemasse som verdsetter vår åpenhet og våre verdier. 

Vi kommer nedenfra og trenger ikke forsvare stor omsetning på en utdatert forretningsmodell.

Vi er små og vi elsker endring = vi snur oss fort. 

Vi er allerede svært gode eller best på mange av disse områdene. 

Timingen er god. Hele sportsbransjen ligger med brukket rygg etter en turbulent bransjevinter og elendig snøvinter.